Terms of service

Algemene voorwaarden

 1. Definities
 • Verkoper: de eigenaar van de webshop voor handzenders, bedieningen en onderdelen voor garagepoorten
 • Koper: de persoon of het bedrijf dat een bestelling plaatst bij de Verkoper
 • Producten: handzenders, bedieningen en onderdelen voor garagepoorten die te koop worden aangeboden in de webshop van de Verkoper
 • Webshop: de online winkel die eigendom is van de Verkoper en waarin de Producten te koop worden aangeboden
 • Verzendmoment: de dag waarop alle bestellingen die vóór die dag en tijd zijn geplaatst, worden verzameld en verzonden.
 1. Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Verkoper en de Koper.
 • Door een bestelling te plaatsen bij de Verkoper, gaat de Koper akkoord met deze algemene voorwaarden.
 1. Bestellingen en betaling
 • Bestellingen kunnen worden geplaatst via de Webshop van de Verkoper.
 • De Koper is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie bij het plaatsen van een bestelling.
 • Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven op de Webshop van de Verkoper.
 • Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling te annuleren.
 1. Verzending
 • De Verkoper verzendt de Producten één keer per week tijdens het Verzendmoment.
 • Verzending wordt voorzien door bpost aan huis ofwel bij een afhaalpunt naar keuze.
 • Verzendkosten worden berekend op basis van het gewicht en de grootte van de bestelling en de gekozen verzendoptie.
 • De Verkoper doet zijn uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk te verzenden, maar houd er rekening mee dat tijdens vakantieperiodes en drukke periodes zoals feestdagen, de verzendtijden langer kunnen zijn dan gebruikelijk vanwege de hogere vraag en de beperkte beschikbaarheid van vervoerders.
 1. Retourbeleid
 • Producten kunnen worden geretourneerd binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling, mits de Producten ongebruikt zijn en zich in de originele verpakking bevinden.
 • Op maat gemaakte en speciaal bestelde Producten kunnen niet worden geretourneerd.
 • De kosten voor het retourneren van Producten zijn voor rekening van de Koper.
 • Indien de geretourneerde Producten voldoen aan de voorwaarden van het retourbeleid, zal de Verkoper het aankoopbedrag terugbetalen binnen veertien (14 
  • dagen na ontvangst van de geretourneerde Producten.
 1. Garantie
 • De Verkoper biedt een garantie van zes (6) maanden op alle Producten, tenzij anders vermeld op de Webshop van de Verkoper.
 • De garantie dekt alleen defecten die zijn ontstaan ​​door normaal gebruik van de Producten.
 • Defecte Producten moeten binnen veertien (14) dagen na ontdekking van het defect worden geretourneerd.
 1. Aansprakelijkheid
 • De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot verlies van omzet, winst, klanten, gegevens of reputatie, die voortvloeit uit het gebruik van de Producten.
 • De aansprakelijkheid van de Verkoper voor directe schade is beperkt tot het aankoopbedrag van de Producten.
 1. Overmacht
 • De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige vertraging of verzuim om zijn verplichtingen na te komen als deze het gevolg zijn van omstandigheden buiten zijn redelijke controle, waaronder maar niet beperkt tot overmacht, stakingen, lock-outs, ongevallen, brand, waterschade, storm, overheidsbeperkingen, oorlogshandelingen of terroristische daden.
 1. Intellectuele eigendom
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten en handelsmerken, behoren toe aan de Verkoper of zijn licentiegevers.
 1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
 • Op alle overeenkomsten tussen de Verkoper en de Koper is het Belgische recht van toepassing.
 • Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden of de overeenkomsten tussen de Verkoper en de Koper zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarin de Verkoper is gevestigd.
 1. Wijzigingen in de algemene voorwaarden
 • De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 • De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die na de wijzigingsdatum zijn geplaatst.