Legal notice

Deze wettelijke kennisgeving regelt de toegang tot en het gebruik van onze webshop Krialwebshop.be, geëxploiteerd door Krial bv, met maatschappelijke zetel te 's Graventafelstraat 41 te Passendale en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0437.444.759.

Door gebruik te maken van onze webshop, gaat u akkoord met deze wettelijke kennisgeving. Als u niet akkoord gaat met deze wettelijke kennisgeving, verzoeken wij u om onze webshop niet te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze webshop, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo's, merken, enz., behoren toe aan Krial bv of zijn licentiegevers en worden beschermd door de relevante wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om deze inhoud te reproduceren, te distribueren, te wijzigen of op welke manier dan ook te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Krial bv.

Privacybeleid

Krial bv respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij u naar ons privacybeleid.

Verantwoordelijkheid van de gebruiker.

U bent als gebruiker van onze webshop verantwoordelijk voor het veilig en vertrouwelijk houden van uw login- en andere gegevens. U bent aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd met uw login- en andere gegevens. Krial bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van uw login- en andere gegevens door derden.

Aansprakelijkheid 

Krial bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze webshop, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade.

Wijzigingen in de wettelijke kennisgeving

Krial bv behoudt zich het recht voor om deze wettelijke kennisgeving op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De gewijzigde wettelijke kennisgeving is van toepassing op alle gebruikers van onze webshop vanaf de datum van publicatie van de gewijzigde wettelijke kennisgeving.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze wettelijke kennisgeving en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van onze webshop worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waarin Krial bv zijn maatschappelijke zetel heeft, bevoegd.

Contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze wettelijke kennisgeving of over het gebruik van onze webshop, kunt u contact met ons opnemen via info@krial.be.

Laatste update De laatste update van deze wettelijke kennisgeving was op 01.05.2013.